DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 02.04.2024 09:33:50 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené děti Hradec Králové

Předškoláci

Pro předškoláky


 

Rodině dítěte se zrakovým  postižením poskytujeme podporu a konkrétní podněty k výchově.
Pomáháme zajistit začlenění dítěte do mateřské školy a zajišťujeme přípravu na vstup do školy.
Vždy spolupracujeme s rodinou i s MŠ:
 
 
 
  metodicky (informace, odborná literatura, podněty k činnostem, které jsou pro rozvoj dítěte se zrak. postižením  důležité apod.)
 
  přímá práce s dítětem (pravidelné návštěvy SPC v MŠ, příp. v rodině ) vždy podle individuální potřeby a situace
                             
 
Hlavní náplní tohoto období je příprava dítěte na vstup do vzdělávacího zařízení